Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu Gloryawear.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz funkcjonowanie plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą oraz wykorzystywanych przez serwis gloryawear.pl

I. Administrator danych

Glorya Krysiński, Sokołowski sp. j. ul. Batalionów Chłopskich 79 lok. 23 01-307 Warszawa NIP: 5223076391 REGON: 365895860 KRS: 0000647790 O bezpieczeństwo danych osobowych dba wyznaczony Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie Michała Budzyńskiego.

II. Definicje

Administrator - oznacza Glorya Krysiński, Sokołowski sp. j. (01-307), ul. Batalionów Chłopskich 79 lok. 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000647790, NIP: 5223076391, nr REGON 365895860, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) gloryawear.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. Dane osobowe

W przypadku wyrażenia chęci korzystania z naszego serwisu bądź zakupu literatury oferowanej na stronie serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych niezbędnych w celu wykonania usługi. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w niżej wyodrębnionych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

IV. Cele przetwarzania

 1. Świadczenie usług w postaci prowadzenia indywidualnego konta elektronicznego;
 2. Przesyłanie newslettera;
 3. Marketing bezpośredni w tym polegający na wyświetlaniu reklam;
 

V. Podstawa przetwarzania danych

 1. zgoda wyrażona podczas dokonywania zakupu w Sklepie – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika;
 4. umowa sprzedaży zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Sposób wskazania danych

Dowolny i swobodny

VII. Skutki nie podania danych

 1. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 2. brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w Sklepie.

VIII. Cofnięcie zgody

 1. W każdym czasie bez konieczności uzasadnienia

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 
Glorya sp. j. będzie przetwarzać dane Użytkownika tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną:
 1. przestanie ciążyć na gloria sp. j. obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika;
 2. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Glorya sp. j. przetwarzając dane osobowe stosuje środki zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

XI. Uprawnienia Użytkownika

 
 1. dostęp do własnych danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia – prawo do zapomnienia
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika:
 7. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 8. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gloryawear@gmail.com
Wobec uznania, ze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 

XII. Profilowanie

Serwis w ramach prowadzonej działalności może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika. Polega to na profilowaniu przy wykorzystaniu danych osobowych tj. na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez Użytkownika w sieci Internet w tym w ramach stron Serwisu w postaci wyświetlania reklam produktów.

XIII. Cookies

Serwis jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki Cookies. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 1. Konfiguracji serwisu
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 6. Świadczenia usług reklamowych
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 
 

XIV. Zewnętrzni odbiorcy danych.

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań. Dane osobowe Administrator może przekazać:
 1. Podmiotom realizującym dostawę towarów;
 2. Dostawcom płatności;
 3. Podmiotom prowadzącym punkt odbioru paczek;
 4. Podmiotom zapewniającym system mailingowy;
 5. Podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
 6. Portalom społecznościowym.